Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Cao Đệ

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Cao Đệ
Ngày, tháng, năm sinh : 10/01/1969
Học hàm : Phó giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Cần Thơ.