Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Quan Minh Nhựt

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Quan Minh Nhựt
Ngày, tháng, năm sinh : 23/02/1966
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh doanh và quản trị,Kinh doanh thương mại
Giới tính : Nam
Quê quán : Tỉnh Long An.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Cần Thơ.
close

Thông báo