Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hoàng Hưng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Hoàng Hưng
Ngày, tháng, năm sinh : 22/09/1978
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Thủy lợi,Kết cấu công trình
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng VIFOTEC.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Thủy lợi