Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Lâm Quốc Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lâm Quốc Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 15/05/1974
Học hàm : Phó giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Toán học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: https://se.ctu.edu.vn/57-bo-mon-toan-hoc/ns-bmt/95-lqanh.htm; https://www.researchgate.net/profile/Lam_Anhl