Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Công Yên

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Công Yên
Ngày, tháng, năm sinh : 18/06/1942
Học hàm : Phó giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Sinh học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: https://vnu.edu.vn/home/?C1635/N3522/PGS.-TS.-Tran-Cong-Yen,-Khoa-Sinh-hoc,-dHKHTN.htm