Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Vi

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Vi
Ngày, tháng, năm sinh : 01/05/1955
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Vận tải,Xây dựng cảng - đường thủy
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://utt.edu.vn/teacher.php/nguyen-van-vi-gv138/profile.html
close

Thông báo