Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Hiếu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Đình Hiếu
Ngày, tháng, năm sinh : 14/10/1979
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Mỏ và khai thác
Giới tính : Nam
Quê quán : Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://min.humg.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=232%3Avu-dinh-hieu&catid=56%3Aly-lich-khoa-hoc&Itemid=102&lang=vi