Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thế Ân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Ngô Thế Ân
Ngày, tháng, năm sinh : 28/01/1972
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Nông học,Môi trường Nông nghiệp
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
close

Thông báo