Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lý Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Lý Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 22/03/1957
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Nông học,Công nghệ sinh học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
close

Thông báo