Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Nghinh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Văn Nghinh
Ngày, tháng, năm sinh : 12/01/1948
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học Trái đất,Thủy văn học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Hồ sơ cá nhân nhà khoa học được lưu giữ tại Trung tâm.