Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tất Cảnh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Tất Cảnh
Ngày, tháng, năm sinh : 12/12/1958
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Nông học,Thủy nông,Trồng trọt
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
close

Thông báo