Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Minh Hiền
Ngày, tháng, năm sinh : 11/08/1948
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học,Công nghệ hóa học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://bksim.vn/index.php/gioi-thieu/cac-thanh-vien/39-gioi-thieu/cac-thanh-vien/thanh-vien-sang-l-p/32-pgs-ts-nguyen-thi-minh-hien
close

Thông báo