Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Đạo

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Bùi Văn Đạo
Bí danh : Bùi Minh Đạo
Ngày, tháng, năm sinh : 11/05/1954
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Dân tộc học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Bản khai lý lịch Khoa học cá nhân, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam..