Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Bé

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Đình Bé
Ngày, tháng, năm sinh : 12/12/1935
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kĩ thuật trắc địa,Trắc địa mỏ
Giới tính : Nam
Quê quán : Thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương kháng chiến hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Môi trường; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo