Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chiến

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Ngọc Chiến
Ngày, tháng, năm sinh : 18/04/1972
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Dược học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Dược Hà Nội.