Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ng.Thị Nguyên Hồng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Ng.Thị Nguyên Hồng
Ngày, tháng, năm sinh : 28/10/1967
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học,Kinh doanh và quản trị
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Thương mại.