Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Chí Sỹ

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phùng Chí Sỹ
Ngày, tháng, năm sinh : 10/07/1957
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường,Hóa Lý
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: environment.hoasen.edu.vn/VN/LinkClick.aspx?fileticket...tabid=60; http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/nhakhoahoc/chitiet/2882
close

Thông báo