Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bách

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Xuân Bách
Ngày, tháng, năm sinh : 23/10/1963
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Giáo dục học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tổ chức Nhà nước; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://scv.udn.vn/txbach; Thư viện Quốc gia Việt Nam.