Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Duy Bắc
Ngày, tháng, năm sinh : 03/08/1965
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn hóa học,Xã hội học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.gsneu.edu.vn/nguyen-duy-bac__225922.html