Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn An.

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Văn An.
Ngày, tháng, năm sinh : 19/05/1961
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Chăn nuôi
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Những nét tiêu biểu :

<p>&#160;</p>

Nguồn tham khảo: Đại học Huế.