Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Việt Dũng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đỗ Việt Dũng
Ngày, tháng, năm sinh : 16/12/1955
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Vận tải,Cơ khí động lực
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. 
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giao thông Vận tải.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Giao thông Vận tải; Thư viện Quốc gia.
close

Thông báo