Các tư liệu về  Giáo sư Đào Duy Cận

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đào Duy Cận
Ngày, tháng, năm sinh : 01/05/1928
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Khoa học chính trị
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004.
dating for married link married men who cheat
close

Thông báo