Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hiền

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Công Hiền
Ngày, tháng, năm sinh : 26/12/1939
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Tự động hóa và điều khiển
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến chỗng Mỹ hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp khoa học.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học cung cấp lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.