Các tư liệu về  Giáo sư Nguyễn Trinh Cơ

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Trinh Cơ
Ngày, tháng, năm sinh : 13/05/1915
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Y học
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huy chương Vì thế hệ Trẻ.
clinic of abortion go scraping of the uterus
Những nét tiêu biểu :

 

 
 
 
 

 

 
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004; Nguyễn Trinh Cơ - Cuộc đời và Sự nghiệp,Trường Đại học Y Hà Nội.