Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Minh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Văn Minh
Ngày, tháng, năm sinh : 15/01/1952
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Trồng trọt
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://nh.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=PGSTS-Tran-Van-Minh/Ly-lich-khoa-hoc-GSTS-Tran-Van-Minh-205; http://baothuathienhue.vn/phan-thuong-lon-nhat-la-duoc-hoc-tro-quy-men-a13221.html
close

Thông báo