Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Văn Canh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đào Văn Canh
Ngày, tháng, năm sinh : 10/12/1950
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Mỏ và khai thác
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Mỏ-Địa chất; Thư viện Quốc gia Việt Nam.
close

Thông báo