Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Khoát

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Xuân Khoát
Ngày, tháng, năm sinh : 02/03/1955
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học chính trị
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Đại học Huế; Thư viện Quốc gia Việt Nam.
close

Thông báo