Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Miền

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Văn Miền
Ngày, tháng, năm sinh : 12/12/1979
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Xây dựng,Khoa học vật liệu
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.dce.hcmut.edu.vn/danh-sach-giang-vien/181/giang-vien.aspx; http://khcn.vnuhcm.edu.vn