Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Minh Giang
Ngày, tháng, năm sinh : 27/05/1951
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Lịch sử
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Cành cọ Hàn lâm (2007).
Những nét tiêu biểu :

 

clinic of abortion go scraping of the uterus
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học xã hội, 2000; Lý lịch do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm.
close

Thông báo