Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phan Thanh Bình
Ngày, tháng, năm sinh : 01/05/1959
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Mỹ thuật
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/nhakhoahoc/chitiet/156; http://baothuathienhue.vn/?gd=1&cn=1&id=283&newsid=9-39-50108
close

Thông báo