Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Huy
Ngày, tháng, năm sinh : 03/08/1945
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Dân tộc học
Giới tính : Nam
Quê quán : Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Quỹ Rockefeller của Mỹ; Giải thưởng Cống hiến Vì những thợ thủ công của ATA của Mỹ; Huân chương Nghệ thuật và Văn chương của Cộng hòa Pháp.
Những nét tiêu biểu :

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu giữ tại CPD