Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Hoàng Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 03/02/1973
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Luật
Giới tính : Nữ
Quê quán : huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://law.vnu.edu.vn