Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Công Giao

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Công Giao
Ngày, tháng, năm sinh : 05/05/1968
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Luật
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://law.vnu.edu.vn