Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Huy Bằng
Ngày, tháng, năm sinh : 26/01/1977
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Vật lý
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: www.khoavlcn.vinhuni.edu.vn