Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Yên

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Yên
Ngày, tháng, năm sinh : 08/03/1963
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn hóa học
Giới tính : Nữ
Quê quán : xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Lý lịch do nhà khoa học tự khai hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Heritist.
so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do