Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hải

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Văn Hải
Bí danh : Trần Hải Linh
Ngày, tháng, năm sinh : 13/08/1957
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Luật
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/news/PGSTS-Tran-Van-Hai-6-5122.aspx
close

Thông báo