Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đình Lãm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Đình Lãm
Ngày, tháng, năm sinh : 10/08/1973
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học vật liệu
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://ims-metagroup.com/data/uploads/cv/cv-vudinhlam.pdf