Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Huy Cương

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Ngô Huy Cương
Ngày, tháng, năm sinh : 18/09/1959
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Luật
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://law.vnu.edu.vn/article-Can-bo-giang-vien-12797-1207.html
close

Thông báo