Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Dũng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Anh Dũng
Ngày, tháng, năm sinh : 14/06/1975
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học,Kinh doanh và quản trị,Kinh tế quốc tế
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://ueb.edu.vn/Sub/14/newsdetail/giangvien/9599/V%C5%A9%20Anh%20D%C5%A9ng.htm