Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thúy Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Thúy Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 13/10/1964
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn hóa học,Văn hóa du lịch
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://ussh.vnu.edu.vn/profile/tran-thuy-anh
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back