Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Phạm Huy Ánh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hồ Phạm Huy Ánh
Ngày, tháng, năm sinh : 21/10/1960
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Tự động hóa và điều khiển
Giới tính : Nam
Quê quán : Điện Bàn, Quảng Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=498
close

Thông báo