Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Ngọc Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 29/12/1975
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Thủy văn học ,Hải dương học- Khí tượng Thủy văn
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Thanh Chương, Nghệ An.
Những nét tiêu biểu :

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: http://www.hmovnu.com/vn/u/anhtn