Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Hữu Cường

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Ngô Hữu Cường
Ngày, tháng, năm sinh : 21/09/1975
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Xây dựng,Kết cấu công trình
Giới tính : Nam
Quê quán : Mộ Đức, Quảng Ngãi.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/QuanLyKhoaHoc/Tho_LyLichNhaKhoaHoc.aspx?_ScientistId=535