Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Lan

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Kim Lan
Ngày, tháng, năm sinh : 20/06/1955
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Thú y
Giới tính : Nữ
Quê quán : Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: https://docs.google.com/a/cpd.vn/document/d/1ChHe0liGJkh2sbvBEfxBrcYeagt2AX1FQBhK_J-59gI/edit
close

Thông báo