Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Ba

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Ba
Ngày, tháng, năm sinh : 20/05/1932
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm.
my wife cheated now what do i do want wife to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo