Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Kim Cương

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Kim Cương
Bí danh : Độ
Ngày, tháng, năm sinh : 12/02/1935
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Toán học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Quần Phương Đông (nay là Hải Anh), huyện Hải Hậu, Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba.
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
Những nét tiêu biểu :

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Nguồn tham khảo: Lý lịch Khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD.
close

Thông báo