Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Hữu Luyến

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Hữu Luyến
Ngày, tháng, năm sinh : 1947
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Tâm lý học
Giới tính : Nam
Quê quán : thôn Gia Thượng, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghê; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Công nghệ; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tâm lý – Giáo dục.
so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
dating for married go married men who cheat
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: data.ulis.vnu.edu.vn
cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
dating for married link married men who cheat
close

Thông báo