Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thám

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thám
Ngày, tháng, năm sinh : 07/03/1957
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa lý tự nhiên
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Những nét tiêu biểu :

 

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
dating for married link married men who cheat
Nguồn tham khảo: http://hueuni.edu.vn/csdlkhoahoc/index.php/nhakhoahoc/index/donvi:5