Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Lâm Quang Cường

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lâm Quang Cường
Ngày, tháng, năm sinh : 15/05/1939
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Xây dựng
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học.
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married link married men who cheat
Nguồn tham khảo: Lý lịch do nhà khoa học tự khai lưu giữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
close

Thông báo