Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Bảng.

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Đình Bảng.
Ngày, tháng, năm sinh : 02/01/1945
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Những nét tiêu biểu :

 

dating for married go married men who cheat
Nguồn tham khảo: http://www.chemvnu.edu.vn/index.php?menu=detail&mid=19&nid=225
close

Thông báo